صفحه اصلی آمبولیزاسیون از راه شریان کبدی

آمبولیزاسیون از راه شریان کبدی

آمبولیزاسیون روشی موثر است که اجازه می دهد تا دوز داروهای شیمی درمانی به طور مستقیم به تومور بیمار وارد شود. در این روش ضمن  تزریق داروهای شیمیایی به تومور ، عوارض جانبی مرتبط با شیمی درمانی کاهش میابد. کموآمبولیزاسیون به طور معمول بیشتر در درمان تومورهای کبد استفاده میشود.

آمبولیـزاسیون شریان کبـدی چطور انجام میشود؟

ابتدا بیمار با رعایت آمادگی های قبلی به بخش اعمال مداخله ای مرکز فراپرتو راهنمایی خواهد شد. با کمک متخصص بیهوشی داروی بی حس کننده موضعی (دارو خفیف) از طریق پوست به بدن وی اعمال میگردد. دکتر متخصص رادیولوژی مداخله ای ، در کموآمبولیزاسیون کاتتر کوچکی از راه عروق خونی و تحت هدایت دستگاه فلورسکوپی در ابتدای شریان تغذیه‌ کننده کبد قرار میدهد و سپس داروهای شیمی‌درمانی از راه این کاتتر به داخل کبد تزریق می‌شوند و به طور دقیق در محل تومور قرار می‌گیرند .با این روش می‌توان میزان زیادی داروهای شیمی‌‌درمانی را بدون این‌ که در دیگر بخش‌های بدن پخش شوند، به داخل کبد تزریق و عروق تغذیه‌کننده تومور را مسدود کرد. به این ترتیب جلوی رشد تومور گرفته می‌شود.

آمادگی های قبل از انجام آمبولیزاسیون کبدی :

 • لازم است بیمار از ۸ ساعت قبل ناشتا باشد.
 • داشتن کلیه مدارک پزشکی و یک نفر همراه
 • تهیه دارو و کالای پزشکی یک روز قبل از نوبت
 • قطع مصرف داروهایی نظیر : آسپرین ، وارفارین ، پلاویکس یا هر نوع رقیق کننده خون از ۴۸ ساعت قبل تا ۴۸ ساعت بعد از انجام عمل و با تایید پزشک

مزایای آمبولیزاسیون کبدی :

 • درمان حدود دو‌سوم تومورهای کبدی با این روش
 • جلوگیری کموآمبولیزاسیون از رشد تومور و باعث کوچک شدن و چروکیدگی تومور
 • امکان تکرار در صورت رشد مجدد تومور
 • امکان انجام همزمان کموآمبولیزاسیون با دیگر روشهای درمانی برای کنترل تومور
 • فراهم کردن امکان عملکرد طبیعی کبد با جلوگیری از رشد تومور
 • به حداقل رسانی عوارض ناشی از شیمی درمانی

        

 علائم طبیعی بعد از انجام آمبولیزاسیون کبدی که ممکن است در بیماران مشاهده گردد:

 • خستگی
 • درد ، حالت تهوع
 • تب و یا لرزهای ملایم که می تواند حدود یک هفته طول بکشد
 • بی اشتهایی به مدت دوهفته بعد از آمبولیزاسیون

ریسک انجام آمبولیزاسیون کبدی:

 • خونریزی
 • بدتر شدن عملکرد کبد
 • عفونت

به طور معمول برای درک بهتر میزان اثر بخشی آموبولیزاسیون لازم است بعد از درمان تومور کبد به این روش تصاویر  ام.آر.آی و سی تی اسکن  بیمار توسط متخصص رادیولوژی مداخله ای و بصورت مقایسه ای با تصاویر قبلی ، بررسی گردد.