بررسی تصاویر سی تی اسکن

کارگاه آموزشی بررسی تصاویر سی تی اسکن با تدریس جناب آقای دکتر علیرضا راسخی و پزشکان متخصص داخلی و گوارش در تاریخ چهارشنبه مورخ 25 مهر 1397 در سالن کنفرانس مرکز تصویر برداری رادیولوژی مداخله ای فراپرتو برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09337333258 جناب آقای رحمانی مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل تماس حاصل فرمایید 

 

دکتر علیرضا راسخی فراپرتو