جلسه کارگاه آموزشی بررسی تصاویر سی تی اسکن

به گزارش روابط عمومی و‌اموربین الملل مرکز فراپرتو اولین جلسه از سلسله جلسات کارگاه آموزشی بررسی تصاویر سی تی اسکن با تدریس استاد علیرضا راسخی باحضور پرشور پزشکان داخلی و گوارش روز چهارشنبه۲۵مهرماه۱۳۹۷ در مرکز جامع تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی مداخله‌ای فراپرتو برگزار گردید.
این سلسله جلسات برای پزشکان داخلی و گوارش هر چهارشنبه راس ساعت ۷صبح لغایت ۸:۱۵برگزار میگردد.
مدیر روابط عمومی و واموربین الملل در پایان خاطرنشان کرد این سلسله جلسات آموزشی که در روز چهارشنبه برگزار میشود با جلسات case problems روزهای پنجشنبه ساعت ۸صبح با حضور دیگر اساتید برقرار بوده متفاوت میباشد و پزشکان میتوانند در هر یک بصورت جداگانه حضور یابند و پرونده بیماران خود را ارجاع دهند.