صفحه اصلی خط مشی مرکز

 خط مشی کیفیت

   

شرکت فراگام پرتونگاردرمان شیراز(فراپــرتو) که به عنوان یک نهاد تخصصی در کشور ارائه خدمات میدهد، با بهبود کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت مراجعین ، حفظ اموال و سرمایه های شرکت و تبعیت از کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با استقرار ، اجراء ، نگهداری ، پایش و بهبود سیستم های مدیریتی در فعالیتها و خدمات شرکت بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 بطور اثربخش و کارا اقدام نموده و متعهد به رعایت اهداف استراتژیک ذیل میباشد:

 

  • شناسایی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات مراجعین به منظور بالابردن سطح رضایت آنان
  • آموزش ، توانمندسازی کارکنان و ایجاد زمینه های مشارکت آنان در بهبود فعالیتها
  • بهبود مستمر و اثربخش در کلیه فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت جهت کاهش دوباره کاری و زمان ارائه خدمات
  • استفاده از تکنولوژی ها و شیوه های نوین برای ارائه خدمات با کیفیت
  • مصرف بهینه منابع
  • اهتمام به رعایت الزام های زیست محیطی