صفحه اصلی منشور اخلاقی کارکنان مرکز فراپرتو

منشور اخلاقی کارکنان مرکز فراپرتو :

    

ما کارکنان مرکز تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو براین باوریم که ، همراه با کلیه پزشکان ، مدیران و کارشناسان، خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم. ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باورداشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود :

     

  • به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مطابق با آموزه‌های دینی و اسلامی، اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند باشیم.
  • ضمن حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت انضباط اداری ، پوشش و ظاهری موافق با فرهنگ اسلامی، بهترین روشها را برای ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به مراجعین محترم بکار گیریم.
  • خدمات، فرصتها و تسهیلات را عادلانه، بدون تبعیض، کاستی، نقص و با اخلاق و پرهیز از هر گونه غرض‌ورزی و کینه‌توزی ارایه و توزیع نماییم.
  • حفاظت از کرامت انسانی و شأن اجتماعی همه مراجعین را وظیفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتنی با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده، مشکلاتشان را با حوصله و دقت شنیده، ضمن رعایت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم و با پرهیز از هرگونه توصیه و اهمال کاری در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحیح و سریع کار ارباب رجوع را به سرانجام رسانیم.
  • امور و وظایف محوله را براساس زمانبندی مشخص با مستند سازی روشها انجام داده، برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقاء دهیم.
  • ارتقاء سلامت همه جانبه مردم را وظیفه اصلی خود فرض نماییم.
  • رازدار بوده و در گفتار و رفتار صداقت داشته باشیم.
  • نسبت به همکاران خود در سطوح مختلف با نزاکت، احترام، خوش روئی و متانت رفتار کنیم، نسبت به مشکلاتشان بی تفاوت نبوده و به رشد و بهسازی مرکز توجه نمائیم.
  • در حفظاموال و تجهيزات اداري كوشا بوده از مسئوليت و اختيارات خود بطور صحيح استفاده نماييم و در كليه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانيم.