ساعات کاری مرکز فراپرتو

شنبه تا چهارشنبه از ۷ صبح الی ۲۱:۳۰ به جز روزهای تعطیل رسمی

پنج شنبه ۷ صبح الی۱۹

بخش MRI طبق ساعات تعیین شده در برگ نوبت بیماران فعال می باشد.

راهنمای طبقات : 

طبقه  ۱- :

  • بخش سونوگرافی
  • بخش رادیولوژی (دیجیتال ، ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان  ) 
  • بخش پذیرش ، واحد صندوق ، واحد بیمه ، بخش جوابدهی ، واحد تایپ ، اتاق گزارش خوانی پزشکان 
  • بخش اداری ( مدیریت داخلی ، مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ، حسابداری ، انبار ، اطلاعات و ارتباطات، سالن کنفرانس  ، آبدارخانه) و…

طبقه  ۲-  : 

  • بخش ام.آر.آی ، بخش سی تی اسکن 
  • اتاق عمل ، ریکاوری
  • اتاق  مدیرعامل
  • اتاق کارشناسان
  • اتاق گزارش خوانی پزشکان و…