صفحه اصلی سوالات متداول

  

 

سوال های پر تکرار بیمارها و مشترکین تلفنی مرکز فراپرتو: 

 • ساعات کاری مرکز پنج شنبه ها به چه صورت است؟
  • از ۷ صبح تا ۷ شب به صورت یکسره
 • ساعات کاری جواب دهی در پنج شنبه ها به چه صورت است؟
  • ۷ صبح تا ۷ شب به صورت یکسره
 • نوبت دهی سی تی اسکن به چه صورت است؟
  • نوبت دهی سی تی اسکن معمولا به صورت روزانه و تنها به صورت حضوری امکتن پذیر است
 • تزریق ام ار ای برای چیست؟
  • برای رنگی نشان دادن محل مورد نظر ام ار ای
 • تزریق ام ار ای در اندام مورد نظر ام ار ای است؟
  • خیر تزریق ام ار ای تنها به صورت وریدی در رگ دست میباشد
 • بیهوشی برای ام ار ای یا سی تی اسکن انجام میشود؟ مدت زمان بیهوشی چقدر است؟
  • در صورت صلاح دید پزشک و برای کودکتن زیر ۸ سال با بیهوشی انجام میشود،متناسب با زمان ام ار ای
 • شرایط عکس رنگی از رحم چیست؟
  • نداشتن نزدیکی از روز اول قاعدگی تا روز عکس برداری روز ۷ تا ۱۱ قاعدگی انجام میگیرد
  • روز انجام عکسبرداری ازمایش خون بارداری انجام شود و نتیجه را همان روز به همراه داشته باشید
 • بیهوشی عکس رنگی از رحم با ماسک اکسیژن صورت میگیرد یا تزریقی است؟زمان بیهوشی چقدر است؟
  • بیهوشی به صورت تزریقی درون رگ انجام میگیرد
  • زمان بیهوشی متغیر میباشد
 • جواب دهی ام ار ای چند روزه است؟
  • ۳ روز کاری
 • نوبت دهی برای نمونه برداری به چه صورت است؟
  • بعد از تحویل مدارک بیمار به بخش رادیولوژی مداخله ای نوبت دهی پس از بررسی پرونده ی بیمار توسط پزشک به بیمار اطلاع داده میشود
 • تحویل مدارک برای نمونه برداری و اعمال رادیولوژی مداخله ای به چه صورت است؟
  • به صورت تحویل مدارک پزشکی بیمار به صورت حضوری به بخش پذیرش رادیولوژی مداخله ای میباشد
 • وزن بیمار برای انجام ام ار ای چقدر باید باشد؟
  • حداکثر ۱۰۰ کیلو میباشد