صفحه اصلی درباره ما

درباره ما

فـــــراپـــــــرتــــو

ویژگی منحصر به فرد این مرکز اقدامات تشخیصی و درمانی بطور همزمان می باشد.این روش های درمانی را میتوان عمل های جراحی بدون بازکردن بدن توسط چاقوی جراحی نامیدادامه مطلب

فـــــراپـــــــرتــــو

ویژگی منحصر به فرد این مرکز اقدامات تشخیصی و درمانی بطور همزمان می باشد.این روش های درمانی را میتوان عمل های جراحی بدون بازکردن بدن توسط چاقوی جراحی نامیدادامه مطلب

فـــــراپـــــــرتــــو

ویژگی منحصر به فرد این مرکز اقدامات تشخیصی و درمانی بطور همزمان می باشد.این روش های درمانی را میتوان عمل های جراحی بدون بازکردن بدن توسط چاقوی جراحی نامیدادامه مطلب

فـــــراپـــــــرتــــو

ویژگی منحصر به فرد این مرکز اقدامات تشخیصی و درمانی بطور همزمان می باشد.این روش های درمانی را میتوان عمل های جراحی بدون بازکردن بدن توسط چاقوی جراحی نامیدادامه مطلب

درباره ما

مرکزجامع تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو با استفاده از دستگاهای پیشرفته و مدرن تصویربرداری و پرسنل و پزشکان مجرب اقدام به تشخیص بیماریهای قسمتهای مختلف بدن می نماید. ویژگی منحصر به فرد این مرکز اقدامات تشخیصی و درمانی بطور همزمان می باشد.این روش های درمانی را میتوان عمل های جراحی بدون بازکردن بدن توسط چاقوی جراحی نامید.دراین مرکز کلیه اعمال پیشرفته و فوق تخصصی تحت بیهوشی عمومی و یا بی حسی موضعی انجام می گیرد و پس از عمل هرگونه درد بیمارکنترل گشته و شخص بابی دردی کامل و رضایت خاطر مرکز را ترک میکند. ضمنا سعی برانجام بیهوشی با آخرین داروهای پیشرفته ای است که مدت بیهوشی بسیار کوتاه باشد و بعلاوه این مرکز محل ارجاع متخصصین محترم نورولوژیست و جراحان مغز و اعصاب جهت انجام توسط متخصص بیهوشی میباشد

ایران ، فارس ، شیراز ، بلوار زند

ابتدای خیابان شهید فقیهی

تلفن : 713202 98+

روابط عمومی :9337333258 98+

 

عمان ، مسقط ، الحلیل الجنوبی ، شارع الدور ، جنب ملعب کره القدم و الخمیس للاخذیه ، مبنی رقم 133 ، الدور الثانی   ، شقدرقم 21

هاتف : 896931503-96+

العلاقات العامة : 9337333258 98+