loader image
DSC_0370

این هفته نیز مانند هفته های پیشین کمیسیون کیس های دشوار در مرکز فراپرتو برگزار شده و اساتید حاضر، برای تعداد 26 بیمار تصمیم گیری نموند.

نتیجه کمیسیون به شرح زیر بود:

ردیفنام بیمارپزشک ارجاع دهندهنتیجه کمیسیون
1احمدرضا رحیمیدکتر نیک اقبالیانمراجعه به دکتر نیک اقبالیان
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
guest
2 نظر
بازخورد های خطی
دیدن همه نظرات